درباره ما

درباره شرکت نوآور

شرکت نوآور از سال 1351با بهره گیری از دانش فنی مهندسان مشاور و کارشناسان مجرب و رعایت کلیه ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی با اجرای طرح های شاخص مسکونی ، اداری،تجاری وخدماتی آغاز شده و با بهره مندی از تجارب 40ساله کماکان با سرمایه گذاری و اجرای طرح در زمینه های ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی پروژه های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی ادامه دارد.

شرکت نوآور تاکنون موفق به اجرای بیش از 110000 مترمربع زیربنا با بالاترین کیفیت ساختمانی بوده و پروژه های متعدد مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی در سطح کشور دردست طراحی و اجرا دارد .
ماموریت شرکت نوآور ارائه خدمات و فعالیتهای پیمانکاری (GC)، مدیریت اجرایی (MC) ،پروژه های EPC ، به ویژه پروژه های بلند مرتبه و پروژه های انبوه سازی می باشد.
فعالیت های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه براساس استانداردهای روز مدیریت پروژه دنیا ( PMBOK) انجام می پذیرد و با اشراف کامل بر حوزه های دهگانه مدیریت پروژه همواره در انجام ماموریت های خود سلامت کاری و حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران و ذینفعان و رعایت اصول ایمنی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع خود را در قالب نظام کیفی حاکم بر شرکت مد نظر دارد.
حفظ بالاترين سطح كيفي، سرعت عمل در انجام امور، پایبندی به اصول اعتقادی و ارزشهای اجتماعی و شایسته سالاری در كليه مراحل انجام كار به منظور جلب رضايت ذینفعان، همواره جزء لاينفك اهداف و ارزش های محوری شرکت نوآور بوده و می باشد.