درباره شرکت نوآور

شرکت نوآور از سال 1351با بهره گیری از دانش فنی مهندسان مشاور و کارشناسان مجرب و رعایت کلیه ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی با اجرای طرح های شاخص مسکونی ، اداری،تجاری وخدماتی آغاز شده و با بهره مندی از تجارب 40ساله کماکان با سرمایه گذاری و اجرای طرح در زمینه های ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی پروژه های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی ادامه دارد.

شرکت نوآور تاکنون موفق به اجرای بیش از 110000 مترمربع زیربنا با بالاترین کیفیت ساختمانی بوده و پروژه های متعدد مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی در سطح کشور دردست طراحی و اجرا دارد .
ماموریت شرکت نوآور ارائه خدمات و فعالیتهای پیمانکاری (GC)، مدیریت اجرایی (MC) ،پروژه های EPC ، به ویژه پروژه های بلند مرتبه و پروژه های انبوه سازی می باشد.

ادامه مطلب

خدمات